Dementie betekenis: wat is de definitie van dementie?

Dementie betekenis: wat is de definitie van dementie?

Dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal bij elkaar passende symptomen. De symptomen die het meest voorkomen bij een dementie heb ik hieronder beschreven.

Geheugenstoornissen: het wordt steeds moeilijker om nieuwe informatie te onthouden. Men vraagt bijvoorbeeld een paar keer per dag hetzelfde en vergeet afspraken. De herinneringen van vroeger zijn gemakkelijker op te halen, het korte geheugen wordt vaak het eerste aangedaan.

Taalstoornissen: het wordt moeilijker om woorden te vinden, te gebruiken en te begrijpen (afasie). De spraak is minder vloeiend en trager. Soms is de spraak nog wel vloeiend, maar niet begrijpelijk.

Visueel-ruimtelijke stoornissen: de omgeving herkent men niet goed meer en soms verdwaalt op plaatsen die eerder goed bekend waren.

Verstoorde tijdsbeleving: men weet niet meer welke dag, maand of jaar het is. Ook klokkijken of een globaal besef van tijd (ochtend, middag, avond) wordt steeds lastiger.  Wachten lijkt soms eindeloos te duren omdat men vergeten is dat er zojuist al iets gebeurd is.

Simpele handelingen, zoals aan- en uitkleden, kunnen steeds moeilijker uitgevoerd worden. Men heeft moeite met de volgorde van de handelingen om een resultaat te bereiken (apraxie). Men herkent voorwerpen en geluiden niet meer en weet niet meer waar ze voor dienen of waar ze vandaan komen (agnosie).

Er kunnen veranderingen in het karakter optreden. Met name in het beginstadium kan men achterdochtig, onrustig of agressief worden. Vaak is er ook sprake van initiatiefverlies en lusteloosheid (apathie). In dat laatste geval trekt men zich terug, wordt onverschilliger, verliest interesse in de omgeving en besteedt minder aandacht aan haar persoonlijke verzorging. Er kunnen stemmingsveranderingen of depressieve symptomen optreden.

Diagnose dementie

Om te ontdekken welke vorm van dementie er speelt moet er verder onderzoek door de geriater of neuroloog plaats vinden.

Behandelwijzen dementie

Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van dementie. Wel zijn er medicijnen die het ziekteproces kunnen vertragen. Ook zijn er medicijnen die vervelende symptomen die soms bij de ziekte optreden als angst en onrust kunnen verminderen.

Dementie komt meer voor bij mensen met hart- en vaatziekten, daarom is een gezonde leefstijl belangrijk. Niet roken, een gezond gewicht en veel bewegen zijn belangrijke factoren om de kans op dementie te verkleinen.