Eenzaamheid bij ouderen oplossen en voorkomen

Eenzaamheid bij ouderen oplossen en voorkomen

Eenzaamheid bij ouderen oplossen en voorkomen, maar hoe?

Volgens de gangbare definitie is eenzaamheid een onplezierig ervaring van gemis van een bepaalde soort relatie of een bepaalde kwaliteit in relaties. Hoe zwaar eenzaam is, heeft met tijdsbeleving te maken, of dit als tijdelijk ervaren wordt of als een uitzichtloze situatie. De symptomen van eenzaamheid zijn onder andere gevoelens van verdriet, leegte, rusteloosheid, en concentratieproblemen.

Eenzaamheid kan mensen stimuleren om meer aandacht te besteden aan hun sociale relaties. Het kan ook als signaal dienen voor de omgeving dat iemand kwetsbaar is. Eenzaamheid is altijd een persoonlijke beleving. Wanneer eenzaamheid langer duurt, kan dit veel negatieve gevolgen hebben en zelfs het proces van fysiek achteruitgang versnellen bij ouderen.

Eenzaamheid bij ouderen is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst omdat deze persoon zich niet (meer) verbonden voelt met de wereld en met andere mensen om hem heen. Iemand met weinig contacten hoeft dus niet per se eenzaam te zijn. En iemand die veel mensen om zich heen heeft kan zich toch eenzaam voelen. Je bent eenzaam als je het ontbreken van (de kwaliteit van) relaties of contacten als negatief ervaart. Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen.

Op eenzaamheid rust nog vaak een taboe. Ouderen zullen het feit dat zij zich eenzaam voelen niet vaak erkennen ook omdat het ook als een verwijt kan worden opgevat. “Jullie zijn hier wel maar toch voel ik mij eenzaam”

Eenzaamheid herkennen en oplossen

Kun je eenzaamheid ouderen herkennen? Anderen kunnen vaak moeilijk invoelen dat een oudere zich eenzaam voelt. Zij zien niet hoezeer de oudere betekenisvolle relaties mist. De gevoelens van leegte, verdriet en soms van angst bij een oudere worden dan verkeerd geduid. In plaats van te proberen betekenisvolle relaties te creëren worden dan bijvoorbeeld medicijnen toegediend. “Het kan onmogelijk eenzaamheid zijn want wij zijn er toch?” Zorgverleners zijn soms teveel gericht op doen. Ze hebben een bepaald arsenaal aan mogelijke oplossingen in hun assortiment voor bepaalde problemen/diagnoses. Zij gaan meestal niet op zoek naar problemen waar ze vervolgens geen (makkelijke/snelle) oplossing voor hebben.

Op Landgoed Rijckholt proberen we eerst goed te kijken naar de wens van de individu. Het is belangrijk een band op te bouwen en vertrouwen te krijgen, dan kan er een betekenisvolle relatie kan ontstaan. Als het werkt helpt het de eenzaamheid bij de oudere tegen te gaan. Vaak zien we ouderen na enige tijd opbloeien met ook een heel positief effect op de naasten. Doordat die naasten zien dat de oudere opbloeit gaan zij vaak ook weer anders en blijer om met de oudere waardoor de oudere zelfs nog verder opknapt.

Wat kunnen ouderen zelf doen?

Mensen die eenzaam zijn voelen zich vaak verdrietig en leeg van binnen. Ze voelen zich niet bij machte om hun emoties te veranderen. Eenzaamheid ontstaat door een onevenwicht in sociale vaardigheden, de leefsituatie en omgeving. Hoe komt het dat niemand me begrijpt, waarom heb ik geen contacten en hoe ga ik hiermee om? Hoe pak ik eenzaamheid aan?
Het is vaak lastig om iets aan eenzaamheid te doen. Meestal wordt er een bepaald therapie aangeboden of in sommige ernstiger gevallen, medicatie voorgeschreven. Soms kan dit noodzakelijk zijn, maar gaat de eenzaamheid daadwerkelijk weg, kan het terug komen of wordt het alleen maar onderdrukt? Het is goed om uit te vinden wat je precies mist in het leven. Hunkert iemand misschien naar een relatie, contacten of erkenning in een relatie? Kortom, het oplossen en voorkomen van eenzaamheid bij ouderen begint bij de herkenning en kan opgelost worden door de specifieke behoeften van de ouderen te vervullen.