Kinderopvang Landgoed Rijckholt - Huisregels

Beleid & Regels

In ons Pedagogisch Beleidsplan staat uitgelegd waarom we doen wat we doen.

De GGD vindt belangrijk dat wij u via de website goed informeren, maar bij vragen mag u ons ook altijd gewoon mailen of bellen. Hierbij ook het meest recente rapport van de GGD Inspectie.

Inspectierapport GGD Kinderopvang

Inspectierapport GGD BSO

Als u klachten heeft over onze kinderopvang kunt u deze ook bij ons kwijt. Mochten wij er samen niet uitkomen zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie.

Huishoudelijk Reglement

Algemeen

 • Er mag niet worden gerookt in en om het gebouw.
 • De spullen die van thuis worden meegenomen zijn; een setje reservekleding, kaplaarsjes, slofjes, een slaapzak, knuffel /speen, een persoonlijk item en eventuele speciale voeding. Graag alles voorzien van naam. Speelgoed van thuis is voor thuis.
 • Er wordt afgeraden kostbare of dierbare bezittingen mee te geven tijdens de opvang. Rijckholt Kinderopvang is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen van kinderen en ouders.
 • Binnen mag niet gerend en gegild worden.
 • Er geldt uitsluiting bij gedrag dat niet te handhaven is in de groep. Dit wordt altijd goed overlegd met de ouders.
 • Bij constatering van kindermishandeling wordt hier een melding van gemaakt. Dit wordt altijd overlegd met de ouders.
 • Schriftelijke overdracht (schrijven in boekje) wordt gedaan tot het kind 1 jaar is.

Halen en brengen

 • Rijckholt Kinderopvang is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 tot 19.00 uur.
 • Kinderen kunnen gebracht en gehaald worden tussen 7.00 en 19.00 uur.
 • Kinderwagen en Maxi-Cosi worden opgeborgen onder het daarvoor bestemde afdak bij de ingang.
 • Schoentjes worden uitgedaan bij het binnenkomen en omgewisseld voor slofjes. Buiten worden de schoentjes of laarsjes aangedaan. De schoentjes kunnen geplaatst worden onder de kapstok in de gang.
 • Ouders dragen blauwe plastic overschoentjes als zij de opvangruimte binnen willen komen.
 • Wanneer ouders een overdracht willen, dienen zij ruim voor einde afname tijd binnen te zijn.
 • Zijn er specifieke vragen, geef dit van te voren aan zodat hier met extra tijd rekening gehouden kan worden.
 • Auto’s worden geparkeerd op de parkeerplekken aan de voor- of achterkant.
 • De toegangshekken en deuren worden zorgvuldig gesloten na gebruik.
 • De in- en uitgang wordt alleen gebruikt door de ouders/verzorgers bij het halen en brengen.
 • Ouders/verzorgers zijn verplicht een mondkapje te dragen in openbare ruimtes zoals de gang tijdens het halen en brengen van hun kind(eren).
 • Kinderen worden niet meegegeven aan vreemden. Ouders geven van te voren aan de leidsters van de groep door als hun kind(eren) door iemand anders opgehaald wordt.
 • Wanneer een kind niet komt, dienen ouders dit voor 9.00 uur ‘s ochtends bij de leidsters te melden. Staat de afspraak van het brengen het kind vóór 9.00 uur, dan wordt dit voortijdig gemeld.
 • Als een kind eerder dan normaal opgehaald wordt, wordt dit  doorgegeven aan de leidsters.
 • Als een kind een bepaalde periode vakantie heeft, wordt dit zo snel mogelijk doorgeven via de mail.
 • Buiten de abonnements tijden aankomen of vertrekken wordt geregistreerd en daar worden extra kosten voor gerekend.
 • Ouders geven altijd aan bij de leidsters dat zij hun kind ophalen/meenemen. Bij calamiteiten is het belangrijk dat leidsters weten welke kinderen wel/niet aanwezig zijn/zijn opgehaald.
 • Jassen worden opgehangen aan de kapstok bij de juiste naam, foto of symbool en voorzien van naam.
 • Persoonlijke eigendommen van de kinderen worden opgeborgen op de persoonlijke plaats van het kind en voorzien van naam.

Veiligheid

 • Bij Rijckholt Kinderopvang wordt gewerkt met een protocol veiligheid en hygiëne en een protocol veilig slapen.
 • Er is een ontruimingsplan voor de verschillende locaties. Ontruimingen worden regelmatig geoefend.
 • Er zijn dagelijks voldoende leidsters met een EHBO-diploma voor kinderen aanwezig op de locatie.
 • Jaarlijks wordt een Veilig- en gezondheidsbeleid rondom de veiligheid in en om onze gebouwen gemaakt. Aansluitend wordt een plan van aanpak gemaakt om situaties zo veilig mogelijk te maken.
 • Er worden geen hete dranken genuttigd gedurende de hele dag in de buurt van de kinderen. Ook niet door de leidsters.
 • Met speelgoed of andere spullen wordt niet gegooid. Er wordt binnen ook niet gevoetbald.
 • Losse spullen en spelmateriaal worden opgeruimd en blijven niet op de grond slingeren.
 • Tassen en jassen van volwassenen worden buiten bereik van kinderen gehouden en opgeborgen.
 • Kinderen dragen bij voorkeur geen sieraden om de nek, of koordjes aan kleding.
 • Schoonmaakmiddelen en andere giftige stoffen zijn buiten bereik van de kinderen.
 • Niet staan op stoelen, tafels en banken.
 • Niet op en over de hekken, kasten en box klimmen.
 • Er wordt niet wild bij de ruiten/ramen gespeeld.
 • Oudere kinderen (leeftijd 4-12) spelen niet met kleine voorwerpen in de buurt van jonge kinderen (leeftijd 0-3).
 • Kinderen bedienen geen (keuken)apparatuur. Apparatuur en snoeren zijn buiten bereik van kinderen.
 • Het hekje in de tussenruimte moet te allen tijde dicht zijn.

Hygiëne

 • Bij Rijckholt Kinderopvang wordt gewerkt met diverse  hygiëneprotocollen.
 • Jaarlijks wordt een risico inventarisatie rondom de hygiëne in en om onze gebouwen gemaakt. Aansluitend wordt een plan van aanpak gemaakt om situaties zo hygiënische mogelijk te maken.
 • Rijckholt Kinderopvang hanteert rondom ziekte, hygiëne, etc. de richtlijnen van de GGD.
 • Er wordt een ziekteprotocol gehanteerd.
 • In de toiletten en verschoningsruimtes wordt niet gespeeld, daar hoort dus ook geen speelgoed.
 • Na het buitenspelen, toiletbezoek en voordat we aan tafel gaan worden de handen gewassen.
 • Kinderen gebruiken alleen hun eigen bestek, bord, beker, fles, speen, etc.
 • Neuzen worden gesnoten met wegwerpzakdoeken.
 • Kinderen met koorts hoger dan 39 graden moeten worden opgehaald.

Buitenspelen

 • Er wordt goed gecontroleerd dat de hekken gesloten zijn wanneer er op de speelplaats gespeeld wordt.
 • Kinderen worden zomers ingesmeerd als de zon schijnt.
 • Wanneer de kinderen zomers in een badje spelen, hebben zij altijd een zwembroekje, zwemluier of onderbroekje aan.
 • Er wordt niet gebotst met de fietsjes/auto’s/ander speelgoed tegen elkaar, of tegen de muren of hekken. Zo wordt er ook vriendelijk gebruik gemaakt van de speeltoestellen.
 • Geen buitenfietsen of buitenspeelgoed binnen (en omgekeerd).
 • Er worden geen planten, bloemen, bessen, etc. geplukt/gegeten zonder toestemming.
 • Er wordt niet zonder toestemming gespeeld bij/met water. Dieren worden niet gevoerd zonder begeleiding

Slapen

 • Kinderen hebben zoveel mogelijk een slaapzak van thuis mee. Zo hebben kinderen altijd een slaapzak in de juiste maat en voor het juiste seizoen.
 • Wanneer kinderen slapen met een speen, doek en/of knuffel, wordt dit van thuis meegegeven.
 • Kinderen slapen zoveel mogelijk volgens het slaapritme van thuis.
 • Er is een protocol veilig slapen. Leidsters houden zich hier aan.

Eten en drinken

 • Ouders geven op het intakeformulier aan of het kind allergisch is voor bepaalde producten.
 • Ook kan rekening gehouden worden met een dieet of voedingsrichtlijnen in verband met geloof, cultuur, etc.
 • Tussen de middag wordt er een warme, dagverse (gedeeltelijk) biologische maaltijd geserveerd.
 • De opvang voorziet de kinderen van eten en drinken. Eten en drinken van thuis meegeven is niet nodig, tenzij kinderen eten of drinken nodig hebben wat niet standaard wordt aangeboden op de opvang.
 • Als ouders eigen eten meenemen nemen zij ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eten.
 • Kinderen eten en drinken alleen aan tafel. Zij lopen niet tijdens het eten of drinken.
 • We wachten op elkaar met eten.
 • We proppen niet met eten en praten niet met volle mond.
 • We blijven aan tafel zitten totdat iedereen klaar is met eten en drinken.
 • Er wordt water en eventueel zuivel gedronken tijdens het eten.
 • Na de tafelmomenten worden de gezichten en handen gepoetst.

Ruilen / Verzuim

Wat als ik een extra dag opvang wil of een dag wil ruilen, wat moet ik doen?

Allereerst is het uiteraard handig dat een ruildag of extra dag zo snel mogelijk wordt doorgegeven. Ruildagen en extra dagen worden alleen toegekend wanneer dit mogelijk is op de groep. Het is mogelijk wanneer er geen extra leidster nodig is op de groep voor alleen uw kind(eren) vanwege een
ruil- en/of extra dag.

Aanvraag ruilen of extra dag

 • Een ruil- of extra dag wordt schriftelijk aangevraagd via kinderopvang@landgoedrijckholt.nl
 • Hierbij maken de ouder(s)/verzorger(s) hun wensen duidelijk kenbaar.
 • Hierop ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een reactie of dit mogelijk is, dan wel niet mogelijk is.
 • Ruildagen moeten per kwartaal worden voldaan (ingeleverd).
 • Ruil- en/of extra dagen worden door ons bijgehouden en per kwartaal opgemaakt en aan de ouder(s)/verzorger(s) voorgelegd.
 • Extra dagen worden aan de ouder(s)/verzorger(s) gefactureerd aan het begin van het daaropvolgende kwartaal.
 • Een ruil- of extra dag staat qua uren en tijden gelijk aan een voor hen normale opvang dag, tenzij anders overeengekomen.

Als een kind niet komt

 • Als een kind niet naar het kinderdagverblijf komt, dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit ’s morgens uiterlijk om 09:00 uur aan de pedagogisch medewerker door te geven of uiterlijk 15 minuten voor het begin van het dagdeel aan de pedagogisch medewerker te melden.
 • Als een kind niet naar de voorschoolse opvang van de buitenschoolse opvang komt, dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit ’s morgens uiterlijk om 08:00 uur aan de pedagogisch medewerker door te geven.
 • Als een kind niet naar de naschoolse opvang van de buitenschoolse opvang komt, dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit uiterlijk om 09:00 uur door te geven.
 • Restitutie voor niet-gebruikte opvang en diensten vindt niet plaats.
 • Bij afwezigheid van het kind door ziekte en bij sluiting van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang vindt geen verrekening in het maandbedrag plaats. De dagdelen worden ook niet gecompenseerd, tenzij anders overeengekomen.
 • Restitutie voor niet-gebruikte opvang en diensten (o.a. reeds betaalde dagdelen, flexibele/incidentele uren, ontbijt etc.) vindt niet plaats.

Welk telefoonnummer bellen, alleen tijdens werkuren (7:30-18:30)

 • 06-13171665 Dienstmobiel kinderopvang, mocht er niet worden opgenomen kan er een bericht worden gestuurd met terugbelverzoek.
 • 0113-307192 Vaste lijn kinderopvang
 • 0113-307110 Algemeen nummer Landgoed
 • 06-53276979 Nachtdienst Landgoed (buiten werkuren, alleen te gebruiken in nood)