Wat is kleinschalig wonen? Definitie uitgelegd

Kleinschalig wonen staat voor het samenwonen van een kleine groep dementerende ouderen, waarbij de focus ligt op intensieve belevingsgerichte zorg. Het doel van kleinschalig wonen is de bewoners de regie van hun leven in eigen handen te geven en thuis laten voelen in een vertrouwde omgeving.

Wat zijn de voordelen van kleinschalig wonen?

Het grootste voordeel van kleinschalig wonen is dat er persoonlijke en belevingsgerichte zorg geboden kan worden aan de dementerende ouderen. De dagstructuur wordt aangegeven, maar bewoners zijn vrij om hier vanaf te wijken, zodat ze een eigen ritme kunnen ontwikkelen. Belevingsgerichte zorg staat dan ook voor de bewoners het gevoel geven dat ze thuis zijn en de ouderen zelf de regie over hun daginvulling geven. De rol van de zorgverlener is zich inleven in de patient en zo soepel mogelijk de regie te ondersteunen.

Bij kleinschalig wonen wordt er een vertrouwde, veilige en comfortabele woonomgeving gecreëerd, zodat de dementerende ouderen zich snel thuis voelen. De bewoners hebben hun eigen appartement, maar er is veel ruimte voor sociaal contact met andere bewoners. Er wordt bijvoorbeeld samen gegeten (indien gewenst) in het restaurant en er zijn gezamenlijke ruimtes voor de bewoners. Daarnaast is er altijd een zuster aanwezig die 24/7 de zorg kan bieden die een individu nodig heeft.

Wat zijn de voordelen t.o.v. andere woonvormen?

Het gaat erom dat mensen met een dementie zich veilig voelen. De omgeving kan daar een grote bijdrage aan leveren. Een klein overzichtelijk, herkenbaar huis, is daarvoor een betere plek dan een groot, onpersoonlijk verpleeghuis. Ieder huis, groot of klein is anders en heeft een eigen sfeer. Of iemand zich daar prettig voelt hangt van de eigen wensen af. Het is dus belangrijk als huis om een duidelijke visie te hebben in uitstraling en bejegening. Een hoogleraar wenst mogelijk een andere benadering dan een huisvrouw. Bij grootschalige zorg hebben bewoners vaak te maken met veel regels en een vaste dagstructuur. Omdat er zo veel bewoners wonen, is er minder persoonlijke aandacht voor het individu en is het moeilijk om belevingsgerichte zorg te bieden.