Woonzorg Landgoed Rijckholt - Financieel

Het financiële plaatje

Wij hebben alleen huurappartementen, geen koop. Een appartement huren bespaart een hoop zorgen. Wij zorgen voor het grote onderhoud, dat is lekker rustig. Alle gemeentelijke belastingen zitten al in de servicekosten, dat scheelt ook weer een hoop administratie. En uw familie wordt niet belast met een huis wat verkocht moet worden.

Het is belangrijk om een levensloopbegroting te maken. Wat zijn de financiële middelen per maand die ik kan dragen als mijn pensioen en mijn vermogen bij elkaar gelegd zijn? Welke zorg en services heb ik nodig?

Wij geven altijd aan dat men met ongeveer 2900,- euro per maand per persoon bij ons all-inclusive kan wonen. Dan moet men alleen nog rekening houden met de zorgverzekering, wat zakgeld iedere maand en de inkomensafhankelijke eigen bijdrage van het CAK.

Om u alvast een beeld te geven van het kostenplaatje, hebben we een kostenvoorbeeld per maand uitgeschreven voor iemand die zelfstandig woont, zonder zorg, maar wel gebruikt maakt van de maaltijdservice en de was- en strijkservice.

Let er wel op dat elke situatie verschillend is. Het is dus altijd het beste om even contact op te nemen om door te nemen wat voor u de mogelijkheden zijn.

Huur appartement in ’t Hofje incl. stoffering (vloer en gordijnen) € 900
Woonservice € 300
Parkonderhoud € 130
Gas/water/licht € 125
Totaal Wonen € 1.455
Maaltijdservice 1 persoon € 825
Was- en strijkservice € 57
Totaal Service € 882
Zorgservice pakket 1 of 2 € 400 / € 800
Extra Zorg middels PGB (alleen eigen bijdrage) via CAK
Totaal Zorg (particulier) € 400 / € 800
Optioneel: telefoonabonnement € 31,40
Optioneel: Persoonlijke verzorgingsproducten per persoon € 18,20
Optioneel: Digitale Televisie € 22

PGB

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben.

Een pgb kan verschillende doelen/vormen hebben:

  • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
  • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
  • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben.

Bekijk voor een goede uitleg het filmpje hiernaast eens.

Ook op de site van Zorgwijzer staat veel uitgelegd.

Op het Landgoed wordt uw zorgvraag samen met u in kaart gebracht. Uw zorgvraag wordt naast het budget gelegd en er wordt gekeken of dit binnen de indicatie past. Zo niet, gaan we met u in overleg en kijken we of het mogelijk is de indicatie te verhogen. Als dit niet mogelijk is dan vragen we u of u de uren dan particulier wilt afnemen of dat u uw zorgvraag aan wilt passen.