Klachten en geschillen

Op Landgoed Rijckholt doen wij ons best om het onderlinge contact tussen personeel, bewoners en familie zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u een minder positieve ervaring opdoet. U kunt zich dan richten tot onze zorgcoördinatoren, die samen met u zullen proberen een passende oplossing voor het ontstane probleem te vinden.

Komt u er onderling met de zorgcoördinatie en/of directie niet uit, dan kunt u zich richten tot de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van Riant Verzorgd Wonen.

Lees meer over deze procedure in het volgende document:

Landgoed Rijckholt is aangesloten bij Geschillencommissie EZa.
Landgoed Rijckholt is aangesloten bij de Klachtencommissie van Riant Verzorgd Wonen.