Klachten en geschillen

Op Landgoed Rijckholt doen wij ons best om het onderlinge contact tussen personeel, bewoners en familie zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u een minder positieve ervaring opdoet. U kunt zich dan richten tot onze zorgcoördinatoren, die samen met u zullen proberen een passende oplossing voor het ontstane probleem te vinden.

Komt u er onderling met de zorgcoördinatie en/of directie niet uit, dan kunt u zich richten tot Klachtencommissie Zeeland. Deze commissie werkt op basis van het principe hoor-wederhoor en geeft op basis hiervan een oordeel met eventuele aanbevelingen. Indien de commissie het noodzakelijk acht kan er een hoorzitting worden georganiseerd waarbij alle partijen worden gehoord.

Om een klacht bij Klachtencommissie Zeeland in te dienen dient u gebruik te maken van het klachtmeldingsformulier. Deze is digitaal in te vullen of te downloaden. Download u het formulier? Mail deze dan vervolgens ingevuld naar klachtencommissiezeeland@viazorg.nl.